Er spil i app bedre end spil på web?

app vs. web

Hvilke gevinster og hvilke udfordringer er der ved at køre spilkampagner fra app fremfor website? I PlusKort har vi for første gang forsøgt at køre en spilkampagne i vores app, og vi deler her fordelene og ulemperne.  

I PlusKort er spil og konkurrencer en fast del af vores kommunikationsstrategi. Hvis du ikke allerede har læst artiklen, der forklarer hvorfor, kan du læse den lige her.

Tidligere har vores konkurrencer ligget på et website, der alene er blevet brugt til vores spil.  Men vi valgte i år at lægge vores årlige kampagnespil PLUSHJULET i vores medlemsapp. Vi ville vi gerne teste, hvilken betydning det fik, at vi lagde spillet direkte ind i vores app i stedet og dermed skabte en øget trafik i vores app, fremfor på et website, som ikke blev brugt til andet end spillet.

Flere deltager i nyhedsbrevet end i app

Vi havde dog en del betænkeligheder ved projektet; for det første krævede det, at medlemmerne havde en smartphone, og for det andet, at medlemmerne loggede ind med NemID. Det er en barriere, der betyder at en del medlemmer aldrig bliver aktive brugere. Vi ville derfor afprøve, om vi kunne få flere til at aktivere medlemskabet ved at lægge spillet i app’en.

Det betød dog, at vi fik et tab på 27 % på antallet af deltagere i spillet sammenlignet med året før. Til gengæld steg antallet af downloads af app’en med 78 % sammenlignet med maj måned året før. Vi kan altså se, at færre mennesker, som forventet, loggede ind i app’en for at spille, fremfor når de via e-mail modtog et link, de skulle klikke på. Til gengæld er en stigning i antal af downloads en god erstatning for antal deltagere.

Spiller alderen en rolle?

Den ældre del af vores målgruppe sidder tungt på tronen over deltagere i vores spil og konkurrencer, og vi havde en fordom om, at det ville give et dyk i antallet af spillere, fordi at de ældre ville være sværere at flytte med over i appen.

Når vi ser på statistikken over deltagerne, kan vi dog se, at den ældre målgruppe 50+ stadig består af over 50 % af deltagerne i spillet, og det kan derfor konkluderes, at den ældre målgruppe har gjort vores fordomme til skamme. De er bestemt en aktiv målgruppe i app-universet. Og selvom der er et lille fald i antallet af spillere i den ældre målgruppe, så er der samtidig en tilsvarende stigning af deltagere i den yngre.

Påmindelser under din konkurrence

Den orange linje er vores app aktivitet i samme periode sidste år, hvor vi ikke kørte spil i app’en. Den blå linje er perioden hvor PLUSHJULET kørte.

Når man vælger at køre et spil løbende, er det vigtigt at minde deltagerne om at spille. Det er tydeligt at se, at vores pushbeskeder og ugentlige mails har en effekt på de peaks, som ses i den blå graf. Men det er alligevel en hårfin grænse; Det er ikke alle medlemmer som deltager i spillet, og det er heller ikke alle som bryder sig om pushbeskeder og notifikationer.  

Hvad er så vigtigst?

Hos PlusKort har vi besluttet, at engagement i app’en, som er en fast del af vores indsats året rundt, betyder mere end antallet af deltagere på den enkelte konkurrence, som ikke skaber et engagement på den lange bane. Desuden har det givet et fald i vores deltagere i 50+, men en ligeså stor stigning i antallet af spillere under 30.

Vi er også tilfredse med den trafik som spillet genererede: Antallet af spillere, der ikke tidligere var logget ind, udgjorde nemlig hele 45 % af alle spillere. Desuden fik vi 20 % nye permissions til nyhedsbrevet. I PLUSHJULET fik vi over 450.00 visninger af banner og 17.000 kliks. Kampagnen skabte derved samtidig en væsentlig højere trafik til de deltagende partneres sider.

Beslutningen om, hvorvidt et spil skal være i en app eller på et website hos PlusKort fremover afhænger derfor af, hvad vores primære mål med spillet er. Og nu er vi blevet en erfaring klogere på, hvad spil i app’en kan kontra et spil på website.

Som PlusKort partner tilbyder du en kontantrabat til 750.000 forbundsmedlemmer.  Udover at præsentere jer for en købestærk målgruppe, giver vi jer mulighed for at målrette kampagner og specifikke tilbud direkte mod vores medlemmer.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at være en del af vores større konkurrencer, eller ønsker at samarbejde med os om en mindre kampagneindsats. 

Vi er lydhøre over for dine ideer og klar til at samarbejde om at finde den bedste metode for dig og din virksomhed.