Om PlusKort.

Om:

PlusKort er et gratis kort for alle fagforeninger under Fagbevægelsens Hovedorganisation, som ønsker at tilbyde deres medlemmer gode rabatter, tilbud og andre fordele.

Hos PlusKort inspirerer vi medlemmerne til en hverdag med besparelser på alle de køb, som de alligevel foretager. Uanset om bilen skal til reparation, rejselysten melder sig eller børnene plager om en tur i forlystelsesparker, så kan medlemmerne altid opnå besparelse med PlusKort – let og enkelt.

Historie:

I oktober 2019 blev LO Plus til PlusKort. Efter LO og FTF dannede den nye fælles hovedorganisation FH – passede navnet LO Plus ikke længere til os, da vi er et gratis medlems-, fordels- og rabatkort for alle fagforeninger, som har tilsluttet sig fordelsprogrammet, under det nye FH.

Det tidligere LO Plus blev stiftet tilbage i juli 2004 på initiativ af det tidligere LO, som nu ejes af FH og forbundene i fællesskab. PlusKort er en selvstændig virksomhed, der giver ca. 750.000 fagforeningsmedlemmer adgang til PlusKort, og de mange fordele og kontante rabatter, der er knyttet til kortet. PlusKort kan benyttes i mere end 1.300 butikker og webshops landet over. 

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S (tidligere LO Plus A/S) er selvfinansierende, og får sine indtægter gennem provision og bidrag fra samarbejdspartnerne, der er med i programmet. Det er nødvendigt for at dække omkostningerne til at drive, administrere og udvikle medlemsfordelene. 

Kontakt kundeservice

Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, Telefon 70 10 20 60

Har du spørgsmål til medlemskabet af dit forbund, skal du kontakte dit forbund eller din lokale afdeling.

Ny partner? Læs mere her.

Spørgsmål om PlusGuldkort? Har du spørgsmål omkring PlusGuldkort, kan du ringe til PlusGuldkort medlemsservice på telefon 33 42 37 10 på hverdage mellem kl. 9.00 - 16.00. Læs mere om PlusGuldkort på www.plusguldkort.dk.

Adressen til PlusGuldkort er: PlusGuldkort, Postboks 89, 2770 Kastrup

Spørgsmål om PlusKort? Har du spørgsmål til PlusKort, kan du ringe til PlusKort kundeservice på 70 10 20 60 på hverdage mellem kl. 9.00 - 16.00. Du kan også skrive til info@pluskort.dk via formularen nedenfor.

Du kan også se, om ikke du kan finde svar på dit spørgsmål her.

Kontakt kundeservice

De 19 forbund med PlusKort rabatter

Som medlem i et af nedenstående forbund får du automatisk rabat hos PlusKort:

Dit PlusKort er personligt og indeholder dine faglige medlemsdata. Ud over at indeholde dine medlemsinformationer giver kortet dig også adgang til alle PlusKorts fordele.

PlusKorts Privatlivs- og cookiepolitik

1.    OM FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAMS PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Denne privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, cvr.nr. 27986080 ("Fagbevægelsens Fordelsprogram"), indsamler og anvender dine personoplysninger som led i dit medlemskab af Fagbevægelsens Fordelsprogram via dit PlusKort, vores mobilapplikation og nyhedsbreve og på vores hjemmeside www.pluskort.dk.

2.    FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger sker til det formål at oprette og administrere et PlusKort-medlemskab til dig, så du kan benytte dig af de fordele og rabatter, som vores samarbejdspartnere tilby-der, herunder ved at give dig et overblik over foretagne køb og modtagne rabatter hos Fagbevægelsens Fordelspro-grams samarbejdspartnere. 

Fagbevægelsens Fordelsprogram bruger også dine personoplysninger til generelle analyser og statistik, herunder undersøgelser, bl.a. baseret på samkøring af data, af forskellige mønstre i medlemmers skift af fagforbund samt af anvendelsen af medlemskortet for at udvikle og forbedre vores ordning og dertilhørende fordele og rabatter. For at målrette vores nyhedsbrevene, forbedre din kundeoplevelse og optimere vores produkter indsamler og sammenhol-der vi oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer på vores forskellige kanaler, herunder hjemmeside og mobilapplikation.   

3.    INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram indsamler personoplysninger om dig på bl.a. følgende måder:

 • Når vi udveksler dine personoplysninger i forbindelse med valideringer af dit medlemskab af PlusKort forud for dine køb, bestillinger m.v. hos vores samarbejdspartnere;
 • Når du selv henvender dig, telefonisk eller via e-mail, til os med eventuelle spørgsmål om dit medlemskab af PlusKort mv.;
 • Når du anvender vores mobilapplikation; 
 • Når du modtagernyhedsbreve og deltager i konkurrencer m.v. via vores hjemmeside eller på anden måde;
 • Når du klikker rundt på vores hjemmeside, hvis du har accepteret vores brug af cookies. 

 

4.    HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAM OM DIG

De personoplysninger, som Fagbevægelsens Fordelsprogram indsamler og behandler om dig, er følgende:

 • Navn, bopæl og kontaktoplysninger;
 • Fødselsdato, CPR-nummer og oplysninger via NemID;
 • Oplysninger om familieforhold, i det omfang fordelene eller rabatterne dækker både medlemmet og dennes nærmeste eller hele medlemmets husstand;
 • Navnet på dit fagforbund, som giver dig retten til medlemskab af PlusKort;
 • Medlemskortnummer og øvrige kortdata;
 • Verifikationsoplysninger, som kan vedrøre identitet på de til PlusKort-ordningen tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af, og benyttelse af rabatter og størrelsen af køb mv. hos vores samarbejdspartnere;
 • I visse tilfælde oplysninger om foretagne køb via medlemskortet hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere, herunder købsgenstand, købspris, rabat, leverandøridentitet mv.;
 • Din onlineadfærd i mobilapplikationen og på vores hjemmeside, herunder dine præferencer, samt oplysning om din IP-adresse, internetbrowser og lignende af betydning for dit onlinebesøg.  

 

5.    RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram kan behandle dine personoplysninger, hvis du har afgivet dit udtrykkelige samtykke hertil, f.eks. ved brug af vores mobilapplikation, hvor du blandt andet benytter NemID til at identificere dig, og ved accept af cookies på vores hjemmeside. F.eks. er oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold nødvendigt at behandle, fordi rabatter og fordele via PlusKorts samarbejdspartnere kræver medlemskab af en af de fagforbund, som er omfattet af PlusKort-ordningen. 

I visse tilfælde kan Fagbevægelsens Fordelsprogram være underlagt en lovforpligtelse til at behandle dine personop-lysninger, f.eks. ved videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder. 

Herudover kan Fagbevægelsens Fordelsprogram også behandle dine personoplysninger for at forfølge en legitim interesse, i det omfang en sådan interesse vurderes at gå forud for din interesse i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger. En legitim interesse for Fagbevægelsens Fordelsprogramvil bl.a. være optimering af vores ord-ning, validering af medlemskab, forbedring af vores hjemmeside, målretning af markedsføringsmateriale, fremsen-delse af nyhedsbreve, når du har anmodet om at modtage disse og besvarelse af dine henvendelser. 

6.    MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Udvekslingen af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databe-skyttelsesretlige lovgivning. Fagbevægelsens Fordelsprogram udveksler dine personoplysninger med følgende mod-tagere:

 • Dit fagforbund, som er omfattet af PlusKort-ordningen, i det omfang dette er nødvendigt for administration af ordningen. 
 • Samarbejdspartnere, som er omfattet af PlusKort-ordningen, når det er nødvendigt i forhold til dit produktkøb. Hovedsagelig er de eneste oplysninger, som udveksles med vores samarbejdspartnere en bekræftelse på, at du er omfattet af PlusKort og dermed har ret til rabatten mv. hos den pågældende. Få andre samarbejdspart-nere har behov for yderligere oplysninger, f.eks. for at kunne administrere din medlemskortkredit. Du kan se, hvem vores samarbejdspartnere er her. 
 • Underleverandører, som Fagbevægelsens Fordelsprogram har godkendt til varetagelse af dele af PlusKort-ordningens administration, f.eks. hostingudbyder for vores hjemmeside.
 • Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning. 

 

7.    OVERFØRSEL TIL TREDJELAND 

Hvis dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, vil Fagbevægelsens Fordelspro-gram sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførsel kan f.eks. være aktuel, hvis Fagbevægelsens Fordelsprogram skal benytte en it-leverandør, der er placeret i et tredjeland. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU Kommissionen om et tilstrækkeligt af beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbe-stemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S. Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning. 

8.    OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine medlems- og kontaktoplysninger vil blive bevaret i op til 12 måneder efter ophør af dit medlemskab i PlusKort, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag. Visse oplysnin-ger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager, evt. i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført.  

Har du anvendt vores mobilapplikation, vil dine muligheder i denne tilsvarende ophøre, men du bør selv slette selve mobilapplikationen, som du tidligere har installeret på dit udstyr. 

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev og vælger ikke at afmelde dette, vil vi dog fortsat opbevare dine kontaktoplysninger og oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer for at kunne fortsætte med at sende dig vores nyhedsbreve, men alle dine øvrige oplysninger, herunder bl.a. dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om tidligere produktkøb, vil blive slettet. Vil du afmeldes vores nyhedsbrev, kan du gøre dette via linket i bunden af hvert nyheds-brev eller ved at kontakte kundeservice på tlf. 70 10 20 60 på hverdage mellem 9 og 16.

Øvrige oplysninger, herunder oplysninger om din anvendelse af rabatter og leverandøridentitet, vil blive slettet løben-de efter fastlagte rutiner og i udgangspunktet hvert 2. år. Cookies vil blive slettet efter senest 1 år, afhængigt af typen af cookie.

9.    BRUG AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN 

9.1    Hvad er en cookie?

Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplys-ninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemme-siden husker dig næste gang, du besøger den. 

Der findes 2 typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsen-heder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. PlusKorts hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies.

9.2    Formålet med cookies 

Der anvendes cookies på www.pluskort.dk med det formål at forbedre dine onlineoplevelse, blive klogere på de be-søgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed sparer du tid, da du ikke hver gang skal angive de samme oplysninger, når du besøger hjemmesiden næste gang. 

9.3    Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foreta-ger. Vi anbefaler derfor, at du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside. 

Du kan altid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser du benytter. Se under ”hjælp” i din browser. Eller brug evt. nedenstående link, der omfatter populære browsere.* Bemærk: Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten – Ingen former for ansvar kan gøres gældende over for os, hvis de er urigtige.

9.4    Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden www.pluskort.dk anvender Fagbevægelsens Fordelsprogram cookies fra visse tredjeparter. Der føres således statistik via Google Analytics over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere der anvendes mest. Google indsamler statistikken og indsætter tekstfilen på din computer på vegne af Fagbevægelsens Fordelsprogram. 

10.    DINE RETTIGHEDER

Fagbevægelsens Fordelsprogram har iværksat en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret, da dette har en høj prioritet for os. I forbin-delse med vores behandling af dine personoplysninger kan du gøre brug af følgende rettigheder:

 • retten til indsigt i dine personoplysninger;
 • retten berigtigelse af dine personoplysninger;
 • retten til sletning af dine personoplysninger, hvis visse betingelser er opfyldt;
 • retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser er opfyldt; og
 • retten til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med benyttelsen af vores mobilapplikation, kan på du ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke, hvorefter behandlingen vil ophøre. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din tilbagekaldelse af samtykket ikke vedrører den behandling af dine per-sonoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagekaldelse. 

11.    HENVENDELSER OG KLAGE

Har du spørgsmål angående Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger, eller er du uenig i den måde, som Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte kundeservice på telefon 70 10 20 60 eller på e-mail info@pluskort.dk.     

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virk-somheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemme-side: www.datatilsynet.dk.

12.    ÆNDRINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram forbeholder sig ret til at foretage ændringer af og opdatere denne privatlivs- og cookiepolitik uden forudgående varsel, bl.a. når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databe-skyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. 

Dato for seneste ændring af privatlivs- og cookiepolitikken: 13. september 2019

Konkurrencebetingelser

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos PlusKort

Ved de fleste tilfælde skal man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, medmindre andet er beskrevet. Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år. 

For at deltage skal du være medlem af - eller ansat i et af de fagforbund, der er tilknyttet Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S.

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun tilmelde sig én gang Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Fagbevægelsens Fordelsprograms ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Vinderen har en svarfrist på 2 uger efter, at man er blevet kontaktet via e-mail til at henvende sig til Fagbevægelsens Fordelsprogrammed adresseoplysninger, hvortil præmien skal sendes. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til Fagbevægelsens Fordelsprogrammed inden for 2 uger efter, at vinderen er blevet kontakt et af Fagbevægelsens Fordelsprogram, frafalder præmien og forbliver Fagbevægelsens Fordelsprograms ejendom.

Fagbevægelsens Fordelsprogram forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel pluskort.dk som andre medier, som Fagbevægelsens Fordelsprogram anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrence med 10 vindere eller færre. Hvis der er flere vindere i samme konkurrence, forbeholder Fagbevægelsens Fordelsprogram sig retten til ikke at offentliggøre dem. Personoplysninger videregives kun til samarbejdspartnere, såfremt det er nødvendigt for at håndtere fremsendelse af præmien.

Ansatte hos Fagbevægelsens Fordelsprogram og hos Fagbevægelsens Fordelsprogram samarbejdspartnere har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage hvis dette opdages. 

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Fagbevægelsens Fordelsprogram, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes. 

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Fagbevægelsens Fordelsprogram kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, pr. telefon, e-mail, post etc.

Fagbevægelsens Fordelsprogram kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. pluskort.dk, kupon i tryksag, Facebook etc.

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer for gavekortet/varen.

Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidhører fra præmien, er, medmindre andet er angivet, vinderens ansvar alene.

Ved deltagelse i en konkurrence hos Fagbevægelsens Fordelsprogram, er man indforstået med konkurrencereglerne.

Konkurrencen arrangeres af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup. 

Fagbevægelsens Fordelsprogram reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på pluskort.dk

Se tidligere vindere herGælder for Facebook-konkurrencer for Fagbevægelsens Fordelsprogram

Sådan deltager du:

 1. Spørgsmålet i Facebook-opslaget besvares i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.
 2. Vi oplyser i kommentartrådens svar-funktion, hvem der har vundet, når konkurrencen er slut, og vinderen er fundet. Straks herefter kontaktes vinderen i en privat besked på Facebook. Her vil vinderen blive bedt om at kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram med kontaktoplysninger, så det kan aftales, hvor præmien skal sendes til.
 3. Husk, at der er en svarfrist på 5 hverdage efter, at man er blevet kontaktet. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til Fagbevægelsens Fordelsprogram inden for 5 hverdage efter, at vinderen er blevet kontakt et af Fagbevægelsens Fordelsprogram, frafalder præmien og forbliver Fagbevægelsens Fordelsprograms ejendom.

Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

Om præmien:

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook.

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer for gavekortet/varen.

Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidhører fra præmien, er, medmindre andet er angivet, vinderens ansvar alene.

Hvordan udtrækkes vinderen?

Vinderen findes ved tilfældig lodtrækning.

Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte i en privat besked med yderligere information.

Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencen arrangeres af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup. Ansatte hos Fagbevægelsens Fordelsprogram og hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. 

Fagbevægelsens Fordelsprogram reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på PlusKorts officielle Facebook-side.

Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet, administreret af eller associeret med Facebook.

Facebook har intet ansvar for elementer i konkurrencen.

Pressekontakt

Administrerende direktør Henrik Feldborg

PR-ansvarlig for PlusKort og Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S

E-mail: hf@pluskort.dk 

Telefon, arbejde: 70 10 20 60

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra PlusKort, så bliver du opdateret på nye rabataftaler og aktuelle tilbud fra partnere. Nyhedsbrevet udsendes ca. hver uge.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Etiske principper for samarbejde med leverandører

For Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S ("Fagbevægelsens Fordelsprogram") er det af største vigtighed, at samarbejdspartnere, herunder leverandører og deres underleverandører, respekterer, understøtter og lever op til de etiske principper, der er nedfældet i dette dokument, og som er udtryk for nogle af fagbevægelsens væsentligste kerneværdier. 

Det er afgørende for Fagbevægelsens Fordelsprogram, at samarbejdspartnere repræsenterer en forretningsførelse med en høj etisk standard, således at de etiske principper blot er udtryk for de værdier og standarder, som samarbejdspartnerne også i øvrigt bestræber og har bestræbt sig på at efterleve. 

Samarbejdspartnerne bør i videst mulige omfang sikre, at også ansatte og underleverandører efterlever de etiske principper. 

OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING

Fagbevægelsens Fordelsprogram forventer, at dets samarbejdspartnere respekterer sine ansattes rettigheder og i enhver henseende udøver deres virksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning.

TVANGSARBEJDE

Samarbejdspartnerne bestræber sig på og vil arbejde for, at de ikke forhandler produkter eller tjenester fremkommet ved eller baseret på børnearbejde eller farlige, krænkende eller slavelignende arbejdsforhold.

LIGEBEHANDLING

Det forventes, at ingen samarbejdspartner ved sin forretningsførelse udøver diskrimination på basis af køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, blandt sine ansatte, kunder, leverandører eller andre.

ORGANISATION 

Fagbevægelsens Fordelsprogram har en forventning om, at samarbejdspartnerne ikke modarbejder fagbevægelsen og fagbevægelsen under FH's ønske om at organisere sine medlemmer og indgå kollektive overenskomster.

MILJØ

Det forventes, at samarbejdspartnerne har en hensigtsmæssig miljøpolitik, der sikrer opfyldelse af relevant miljølovgivning, og at de til stadighed vil bestræbe sig på at benytte de bedste til rådighed værende teknologier til at optimere reduktion af affaldsmængde og anden forurening, der skyldes deres virksomhed.

ARBEJDSMILJØ

Samarbejdspartnerne bestræber sig på at skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø af en høj standard for sine ansatte.

ILO's KONVENTIONER

Samarbejdspartnerne anerkender ILO's konventioner om arbejdstagerrettigheder.

Bestyrelse og direktion for Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S (tidligere LO Plus A/S)

Bestyrelse: Adm. direktør Lars Bo Ive (formand) E-mail: lars@ive.dk Telefon, arbejde: 70 10 20 60

Ejner K. Holst (næstformand) E-mail: ekh@fho.dk Telefon, arbejde: 35 24 60 00

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen E-mail: jir@def.dk Telefon, arbejde: 33 29 70 00

Forbundssekretær Henning Overgaard E-mail: henning.overgaard@3f.dk Telefon, arbejde: 70 300 300

Specialarbejder Birke Hundebøl E-mail: friis@hundeboel.dk Telefon: 70 10 20 60

Direktør Annette Otto E-mail: ao@annetteottoconsulting.dk Telefon: 28 83 33 40

Direktør, Michala Svane. E-mail: michala.svane@roskilde-festival.dk, Telefon: 46 36 66 13

Direktion: Adm. direktør Henrik Feldborg E-mail: hf@pluskort.dk Telefon, arbejde: 70 10 20 60

Dine persondata og rettigheder

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S som dataansvarlig.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder klik her.

Populære rabatter

Husk rabatten hos bl.a.