Etiske principper for samarbejde med partnere og leverandører

For Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S ("Fagbevægelsens Fordelsprogram") er det af største vigtighed, at samarbejdspartnere, herunder leverandører og deres underleverandører, respekterer, understøtter og lever op til de etiske principper, der er nedfældet i dette dokument, og som er udtryk for nogle af fagbevægelsens væsentligste kerneværdier.

 

Det er afgørende for Fagbevægelsens Fordelsprogram, at samarbejdspartnere repræsenterer en forretningsførelse med en høj etisk standard, således at de etiske principper blot er udtryk for de værdier og standarder, som samarbejdspartnerne også i øvrigt bestræber og har bestræbt sig på at efterleve.
Samarbejdspartnerne bør i videst mulige omfang sikre, at også ansatte og underleverandører efterlever de etiske principper.

 

OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING
Fagbevægelsens Fordelsprogram forventer, at dets samarbejdspartnere respekterer sine ansattes rettigheder og i enhver henseende udøver deres virksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

TVANGSARBEJDE
Samarbejdspartnerne bestræber sig på og vil arbejde for, at de ikke forhandler produkter eller tjenester fremkommet ved eller baseret på børnearbejde eller farlige, krænkende eller slavelignende arbejdsforhold.

 

LIGEBEHANDLING
Det forventes, at ingen samarbejdspartner ved sin forretningsførelse udøver diskrimination på basis af køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, blandt sine ansatte, kunder, leverandører eller andre.

 

ORGANISATION
Fagbevægelsens Fordelsprogram har en forventning om, at samarbejdspartnerne ikke modarbejder fagbevægelsen og fagbevægelsen under FH's ønske om at organisere sine medlemmer og indgå kollektive overenskomster.

 

MILJØ
Det forventes, at samarbejdspartnerne har en hensigtsmæssig miljøpolitik, der sikrer opfyldelse af relevant miljølovgivning, og at de til stadighed vil bestræbe sig på at benytte de bedste til rådighed værende teknologier til at optimere reduktion af affaldsmængde og anden forurening, der skyldes deres virksomhed.

 

ARBEJDSMILJØ
Samarbejdspartnerne bestræber sig på at skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø af en høj standard for sine ansatte.

 

ILO's KONVENTIONER
Samarbejdspartnerne anerkender ILO's konventioner om arbejdstagerrettigheder.