Konkurrencebetingelser

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos PlusKort
Du skal man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S ("Fagbevægelsens Fordelsprogram"), medmindre andet fremgår af den konkrete konkurrence. Fagbevægelsens Fordelsprogram forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

 

For at deltage skal du være medlem af - eller ansat i et af de fagforbund, der er tilknyttet Fagbevægelsens Fordelsprogram.

 

Medmindre andet er tilkendegivet i den konkrete konkurrence, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun tilmelde sig én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

 

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende.

 

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Fagbevægelsens Fordelsprograms ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

 

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte via e-mail. Vinderen har en svarfrist på 2 uger efter, at man er blevet kontaktet via e-mail til at henvende sig til Fagbevægelsens Fordelsprogram med adresseoplysninger, hvortil præmien skal sendes. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til Fagbevægelsens Fordelsprogrammed inden for 2 uger efter, at vinderen er blevet kontakt et af Fagbevægelsens Fordelsprogram, frafalder præmien og forbliver Fagbevægelsens Fordelsprograms ejendom.

 

Fagbevægelsens Fordelsprogram offentliggør som udgangspunkt ikke vinderen af en konkurrence eller event på hverken pluskort.dk eller andre medier, som Fagbevægelsens Fordelsprogram anvender. I forbindelse med at konkurrencevindere kontaktes, kan Fagbevægelsens Fordelsprogram imidlertid anmode om samtykke til at offentliggøre vinderens navn. Det er frivilligt for vinderen at afgive sit samtykke, og samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Personoplysninger videregives kun til samarbejdspartnere, såfremt det er nødvendigt for at håndtere fremsendelse af præmien. Du kan læse mere om hvordan Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

 

Ansatte hos Fagbevægelsens Fordelsprogram og hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage hvis dette opdages.

 

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Fagbevægelsens Fordelsprogram, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.

 

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Fagbevægelsens Fordelsprogram kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, pr. telefon, e-mail, post etc.

 

Fagbevægelsens Fordelsprogram kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. pluskort.dk, kupon i tryksag, Facebook etc.

 

Præmien beskrives nærmere i de specifikke konkurrencevilkår. Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer for gavekortet/varen.

 

Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidrører fra præmien, er, medmindre andet er angivet, vinderens ansvar alene.

 

Ved deltagelse i en konkurrence hos Fagbevægelsens Fordelsprogram, er man indforstået med konkurrencereglerne.

 

Konkurrencen arrangeres af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup. Fagbevægelsens Fordelsprogram kan kontaktes på telefon 70 10 20 60.

 

Fagbevægelsens Fordelsprogram reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse en konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på pluskort.dk

 

Yderligere, specifikke betingelser for Facebook-konkurrencer for Fagbevægelsens Fordelsprogram

 

Sådan deltager du:
1. Spørgsmålet i Facebook-opslaget besvares i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.

 


  1. Når konkurrencen er slut, oplyser vi i kommentartrådens svar-funktion, når vinderen er fundet. Straks herefter kontaktes vinderen i en privat besked på Facebook. Her vil vinderen blive bedt om at kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram med kontaktoplysninger, så det kan aftales, hvor præmien skal sendes til. I forbindelse med at konkurrencevindere kontaktes, kan Fagbevægelsens Fordelsprogram anmode om samtykke til at offentliggøre vinderens navn. Det er frivilligt for vinderen at afgive sit samtykke, og samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

 

Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

 

Om præmien:

 

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook.

 

Hvordan udtrækkes vinderen?

 

Vinderen findes ved tilfældig lodtrækning.

 

Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte i en privat besked med yderligere information.

 

Hvem arrangerer konkurrencen?

 

Konkurrencen arrangeres af Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup. Fagbevægelsens Fordelsprogram kan kontaktes på telefon 70 10 20 60.

 

Fagbevægelsens Fordelsprogram reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på PlusKorts officielle Facebook-side.

 

Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet, administreret af eller associeret med Facebook.

 

Facebook har intet ansvar for elementer i konkurrencen.