Privatlivs- og Cookiepolitik

1. OM FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAMS PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK
Denne privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup, CVR-nr. 27986080 ("Fagbevægelsens Fordelsprogram"), indsamler og anvender dine personoplysninger som led i dit medlemskab af Fagbevægelsens Fordelsprogram via dit PlusKort, vores mobilapplikation og nyhedsbreve og på vores hjemmeside, www.pluskort.dk.

 

Fagbevægelsens Fordelsprogram er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Denne privatlivs- og cookiepolitik ("Privatlivspolitik") in-deholder et overblik over Fagbevægelsens Fordelsprograms behandlingsaktiviteter, herunder formålet hermed og retsgrundlaget.

 

Hvis du har nogen spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til Kapitel III i databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og i overensstemmelse med afsnit 6 i denne Privatlivspolitik, så kan du kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram på info@pluskort.dk.

 

2. BEHANDLINGSAKTIVITETER

 

Hjemmesidebesøgende, besøgende i apps [og besøgende på sociale medier ]

 

Formål
Formålet med brugen af cookies og lignende teknologier er bl.a. at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside og i appen, funktionalitet på hjemmesiden og i appen, udarbejdelse af statistikker, målretning af indhold til dine behov og at kunne huske dine præferencer. Til målretning af indhold på vores hjemmeside og i vores app anvendes et AI-værktøj (kunstig intelligens). Fagbevægelsens Fordelsprogram placerer de besøgende i segmenter baseret på deres adfærdsdata for at få bedre indblik i medlemssammensætningen og målrette indhold til forskellige medlemssegmenter. Adfærdsdataene anvendes i aggregeret form til at generere indhold til vores generelle, ikke-målrettede markedsføring til de besøgende, der ikke har afgivet samtykke til målrettet markedsføring, og for at fastlægge generelle tendenser i markedet.
Til optimering af annoncer uden for vores hjemmeside og vores app anvendes programmatisk annoncering til at foretage målrettet markedsføring, hvis du har givet samtykke til marketingcookies. Fagbevægelsens Fordelsprogram bruger pixels fra Meta (Facebook og Instagram) og teknologier fra Google til at samle data til brug for optimering af vores annoncer uden for vores hjemmeside og vores app.
Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies i afsnit 5 nedenfor og om vores brug af sociale medier og Google i afsnit 4 nedenfor.

 

Kategorier af personoplysninger
Når du besøger vores hjemmeside og vores app, behandler Fagbevægelsens Fordelsprogram personoplysninger om dig, såsom cookies, browseroplysninger, oplysninger om din device, IP-adresse, automatisk tilknyttet ID-nummer, adfærd på hjemmesiden, herunder hvilke undersider du besøger, og hvilke rabatter du anvender, samt alder og bopæl.
Når du interagerer med vores Facebookside, behandler vi oplysninger om dit navn samt interaktion (synes godt om, deling, kommentar mv.).
Anvendelse af personoplysninger med henblik på markedsføring målrettet medlemssegmenter sker i pseudonymiseret form.

 

Retsgrundlag
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Fagbevægelsens Fordelsprograms legitime interesser, og det er Fagbevægelsens Fordelsprograms vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som Fagbevægelsens Fordelsprogram forfølger, er at kunne stille en hjemmeside og en app til rådighed, som virker optimalt, en god brugeroplevelse på hjemmesiden og i app'en og markedsføringsaktiviteter. I visse tilfælde er retsgrundlaget dit samtykke, hvilket vi vil anmode dig om at give, når du besøger hjemmesiden, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a

 

Modtagere af personoplysninger
Fagbevægelsens Fordelsprogram vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til forretningsforbindelser eller andre samarbejdspartnere i forretningsøjemed. Sådanne tredjeparter omfatter bl.a. udbydere af sociale medier, som nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor.
Derudover behandler visse tredjeparter, såsom Relewise, der leverer AI-værktøj til målretning af indhold på vores hjemmeside og app, Delta Projects, som leverer værktøjet til at optimere vores annoncer uden for vores hjemmeside og app, samt leverandøren af den tekniske løsning bag vores hjemmeside, dine personoplysninger på vegne af Fagbevægelsens Fordelsprogram. Dette sker i henhold til Fagbevægelsens Fordelsprograms instrukser og forpligtelserne fastsat i en databehandleraftale indgået med Fagbevægelsens Fordelsprogram. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.
Fagbevægelsens Fordelsprogram videregiver også personoplysninger til Delta Projects, for at Delta Projects kan skabe segmenter og forbedre deres services. Delta Projects er dataansvarlig for den behandling.

 

Opbevaringsperiode
Personoplysninger indsamlet via cookies gennem besøg på vores hjemmeside opbevares i forskellige tidsrum afhængig af typen af cookie og formålet med cookien. Læs mere i cookiedeklarationen i afsnit 5 nedenfor.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med brugen af sociale medier bliver slettet, så snart det pågældende indhold slettes, eller når du fjerner din reaktion på vores indhold (synes godt om, deling etc.). Læs mere i afsnit 4 nedenfor.
I det omfang du modtager målrettet markedsføring baseret på dine adfærdsdata, opbevares dine personoplysninger i overensstemmelse med de angivne slettefrister for cookies.

 

Modtagere af nyhedsbreve

 

Formål
Formålet med behandlingen er at kunne tilpasse indholdet af og afsende vores nyhedsbreve.
Vi bruger også trackingteknologier i vores nyhedsbreve til f.eks. at måle om vores nyhedsbreve bliver åbnet, og hvilke links i nyhedsbrevet, der bliver klikket på, hvis du har givet samtykke hertil. Hertil anvender vi også et AI-værktøj til målretning af indhold i vores nyhedsbreve. Læs mere om, hvordan vi anvender AI-værktøjet lige ovenfor.

 

Kategorier af personoplysninger
De personoplysninger, vi behandler, er navn, efternavn, bopæl, e-mailadresse, fødselsdato, køn, fagforbund og information om brug af visse samarbejdspartnere.
For at målrette vores nyhedsbreve, forbedre din kundeoplevelse og optimere vores produkter indsamler og sammenholder vi oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer på vores forskellige kanaler, herunder hjemmeside og mobilapplikation. Dette forudsætter i de fleste tilfælde, at du har samtykket til at modtage personaliseret marketing og/eller placering af cookies, men målretning kan også ske på baggrund af en medlemssegmentering, som har en mere generel karakter og tager udgangspunkt i parametre som geografi/postnummer, køn og alder.

 

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
Du kan til enhver tid trække dit markedsføringssamtykke til modtagelse af vores nyhedsbrev tilbage. For at afmelde dig vores nyhedsbreve kan du bruge linket inkluderet i hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte os på info@pluskort.dk.

 

Modtagere af personoplysninger
Visse tredjeparter, såsom leverandøren af den tekniske løsning, som bistår med levering og håndtering af nyhedsbreve, samt leverandøren af AI-værktøjet til målretning af indhold i vores nyhedsbreve, Relewise, behandler dine personoplysninger på vegne af Fagbevægelsens Fordelsprogram og i henhold til Fagbevægelsens Fordelsprograms instrukser og forpligtelserne fastsat i en databehandleraftale indgået med Fagbevægelsens Fordelsprogram. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

 

Opbevaringsperiode
Personoplysninger tilknyttet din nyhedsbrevsprofil behandles, indtil du trækker dit markedsføringssamtykke tilbage, hvorefter personoplysningerne ligger passivt i vores medlemsdatabase. Personoplysninger tilknyttet din nyhedsbrevsprofil slettes 12 måneder efter ophør af dit medlemskab.

I det omfang du modtager målrettet markedsføring baseret på dine adfærdsdata, følger opbevaringsperioden den generelle frist for nyhedsbrevsmodtagere.

 

Administration af dit medlemskab af PlusKort samt validering og optimering af vores service

 

Formål
Formålet med behandlingen er at oprette og administrere et PlusKort-medlemskab til dig, så du kan benytte dig af de fordele og rabatter, som vores samarbejdspartnere tilbyder, Fagbevægelsens Fordelsprogram bruger også dine personoplysninger til verifikation af PlusKort-appen, til at udveksle stamdata med forbundene, til generelle analyser og statistik, herunder undersøgelser, baseret på samkøring af aggregerede data af forskellige mønstre i medlemmers skift af fagforbund samt af anvendelsen af medlemskortet for at udvikle og forbedre vores ordning og dertilhørende fordele og rabatter.

 

Kategorier af personoplysninger
Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder navn og efternavn, bopæl, kontaktoplysninger, fødselsdato, medlemsnummer og øvrige kortdata, som kan bruges til at verificere dit medlemskab overfor de til PlusKort-ordningen tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af, og benyttelse af rabatter. I visse tilfælde også oplysninger om foretagne køb via medlemskortet hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere, herunder købsgenstand, købspris, rabat, leverandøridentitet mv.
Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler også særlige kategorier af personoplysninger om dig, herunder oplysning om navnet på dit fagforbund, som giver dig retten til medlemskab af PlusKort.

 

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af aftale med dig).
Undtagelsen til forbuddet mod behandling af særlige kategorier af personoplysninger, såsom oplysning om dit fagforbund, er dit udtrykkelige samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra a.

 

Modtagere af personoplysninger
Visse tredjeparter, såsom leverandøren af vores administrationssystem, behandler dine personoplysninger på vegne af Fagbevægelsens Fordelsprogram og i henhold til Fagbevægelsens Fordelsprograms instrukser og forpligtelserne fastsat i en databehandleraftale indgået med Fagbevægelsens Fordelsprogram. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

 

Opbevaringsperiode
Personoplysninger tilknyttet til medlemskab vil blive opbevaret i op til 12 måneder efter ophør af dit medlemskab, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag.
Visse oplysninger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført.

 

Kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere

 

Formål
Som kontaktperson hos vores samarbejdspartnere behandler Fagbevægelsens Fordelsprogram personoplysninger om dig, når du kommunikerer med Fagbevægelsens Fordelsprogram, f.eks. via e-mails i forbindelse med Fagbevægelsens Fordelsprograms kontraktuelle relation med den virksomhed, som du er ansat i eller i forbindelse med indgåelse eller ophævelse af en kontrakt.

 

Kategorier af personoplysninger
Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling mv.

 

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Fagbevægelsens Fordelsprogram legitime interesser, og det er Fagbevægelsens Fordelsprogram vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som Fagbevægelsens Fordelsprogram forfølger, er opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser, fastholdelse og forstærkelse af vores kundeforhold, fakturering af de ydelser den virksomhed du er ansat i yder Fagbevægelsens Fordelsprogram og omvendt og af hensyn til dokumentation, såfremt en aftale indgås via e-mail.
I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som Fagbevægelsens Fordelsprogram er pålagt, f.eks. i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

 

Modtagere af personoplysninger
Fagbevægelsens Fordelsprogram vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til forretningsforbindelser eller andre samarbejdspartnere i forretningsøjemed.
I visse specifikke tilfælde, f.eks. i forbindelse med tvister, herunder hvis videregivelse er nødvendig for, at Fagbevægelsens Fordelsprograms retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan Fagbevægelsens Fordelsprogram videregive dine personoplysninger til rådgivere eller andre relevante tredjeparter, såfremt det vurderes lovligt og nødvendigt.

 

Opbevaringsperiode
Hvis du er kontaktperson hos en af Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere, vil Fagbevægelsens Fordelsprogram behandle personoplysninger om dig, så længe Fagbevægelsens Fordelsprogram kommunikerer med dig, fordi du er Fagbevægelsens Fordelsprogram kontaktperson, 3 år efter ophævelse af kontraktforholdet eller indtil dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Såfremt dine personoplysninger indgår i Fagbevægelsens Fordelsprograms regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører. Formålet hermed er overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

 

Henvendelser via telefon eller e-mail med spørgsmål om medlemskab af PlusKort mv.

 

Formål
Når du kontakter vores kundeservice, behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med det formål at kunne håndtere din henvendelse.

 

Kategorier af personoplysninger
De personoplysninger, vi typisk behandler, er dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, forbund og indholdet af din henvendelse.
Fagbevægelsens Fordelsprogram vil ikke behandle særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig, f.eks. helbredsoplysninger, medmindre du selv har angivet sådanne oplysninger. Fagbevægelsens Fordelsprogram skal venligst bede dig om ikke at sende følsomme personoplysninger til os.

 

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Fagbevægelsens Fordelsprograms legitime interesser i at yde kundeservice og udvikle vores forretning, og det er Fagbevægelsens Fordelsprogram vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Modtagere af personoplysninger
I visse specifikke tilfælde, f.eks. i forbindelse med tvister, herunder hvis videregivelse er nødvendig for, at Fagbevægelsens Fordelsprograms retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan Fagbevægelsens Fordelsprogram videregive dine personoplysninger til rådgivere eller andre relevante tredjeparter, såfremt det vurderes lovligt og nødvendigt.
Derudover behandler visse tredjeparter, såsom samarbejdspartnere, dine personoplysninger på vegne af Fagbevægelsens Fordelsprogram og i henhold til Fagbevægelsens Fordelsprograms instrukser og forpligtelserne fastsat i en databehandleraftale indgået med Fagbevægelsens Fordelsprogram. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

 

Opbevaringsperiode
Henvendelser fra potentielle medlemmer bliver slettet når sagen er færdigbehandlet, medmindre det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne af dokumentationshensyn, f.eks. på grund af en tvist, herunder for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Henvendelser fra eksisterende medlemmer bliver slettet 12 måneder efter ophør af medlemskabet, medmindre det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne af dokumentationshensyn, f.eks. på grund af en tvist, herunder for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

3. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE (LANDE UDENFOR EU/EØS)
Der kan i visse tilfælde ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Overførsel kan f.eks. være aktuel, hvis Fagbevægelsens Fordelsprogram skal benytte en it-leverandør, der er placeret i et tredjeland. Fagbevægelsens Fordelsprogram sikrer, at overførslen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Det betyder, at en modtager af dine personoplysninger, som ikke er hjemhørende i EU/EØS, vil sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå aftale med Fagbevægelsens Fordelsprogram om brug af EU-Kommissionens standardkontraktbe-stemmelser ("SCC'er"). Fagbevægelsens Fordelsprogram sikrer implementering af supplerende beskyttelsesforanstaltninger, hvis det vurderes nødvendigt i det enkelte tilfælde.
Du kan anmode om at modtage en kopi af retsgrundlaget for overførslen ved at kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram på info@pluskort.dk.

 

4. SOCIALE MEDIER OG GOOGLE
Vi anvender forskellige sociale medier (LinkedIn, Facebook, Instagram) samt Google til at optimere Fagbevægelsens Fordelsprogram synlighed ved at målrette annoncer og indhold til dig, føre statistik og foretage analyser, samt at kunne kommunikere med dig vedrørende dit PlusKort-medlemskab.

 

Når du interagerer med os på sociale medier (likes, synes godt om, kommentarer, følger osv.), får vi indblik i de personoplysninger, som du har tilgængeliggjort på det sociale medie, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejde, interesse, by, kommentarer, besøg og ”synes godt om” på vores side eller opslag.
Behandlingen af dine personoplysninger på sociale medier sker som følge af vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på sociale medier, samt at kunne forbedre Fagbevægelsens Fordelsprogram.

 

De sociale medier er dataansvarlige for deres egen behandling af dine personoplysninger og fælles dataansvarlige med os for delingen af dine personoplysninger. Vi har ingen kontrol over de sociale mediers behandling af dine personoplysninger, og vi henviser dig derfor til deres individuelle privatlivs-politikker for mere information om de sociale mediers behandling og deling af dine personoplysninger.

 

• Facebook: www.facebook.com/policy
• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

5. BRUGEN AF COOKIES
Første gang du besøger vores hjemmeside, https://pluskort.dk/, bliver du anmodet om at give samtykke til brugen af cookies eller afvise brugen af nogen eller alle cookies. Bemærk venligst at brugen af funktionalitetscookies ikke kræver dit samtykke, da sådanne cookies er nødvendige for at sikre, at vores hjemmeside fungerer. Vi opfordrer dig til at acceptere brugen af cookies på vores hjemmeside, da det hjælper os med at forbedre både din og andres brugeroplevelse på hjemmesiden. Hvis du afviser brugen af cookies kan der være visse funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan anvende.

 

Når du bruger vores hjemmeside, registrerer vi ikke nogen oplysninger, som kan identificere dig direkte, såsom navn og adresse. Vi registrerer dog oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, så vi kan lære mere om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, og vi registrerer din IP-adresse, som kan identificere dig indirekte.

 

5.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der bliver sendt til din browser fra vores hjemmeside og gemt på din computer, telefon eller anden enhed, som du anvender til at tilgå internettet.

 

Bemærk dog, at betydningen af ordet "cookies" i denne Privatlivspolitik og i samtykketeksten på vores hjemmeside inkluderer andre former for automatiseret dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (lokalt delt objekt), HTML5, JavaScripts eller cookies placeret ved brug af andre former for software. Ordet "cookies" henviser også til information om MAC-adresser og anden information om din enhed.

 

Der findes to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder som slettes, når du lukker din browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de slettes. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger vores hjemmeside. Fagbevægelsens Fordelsprogram anvender både midlertidige og permanente cookies. Du kan læse mere om de specifikke cookies, vi anvender, i cookiedeklarationen nedenfor.

 

5.2 Formålet med cookies
Cookies kan blive brugt til en lang række formål, men bliver i det væsentligste brugt til at gemme information om din aktivitet på internettet. Cookies inde-holder information, som på et senere tidspunkt kan blive læst af en server på det internetdomæne, der har udstedt den pågældende cookie. Det betyder, at den pågældende hjemmeside husker dig, næste gang du besøger den.

 

Der anvendes cookies på www.pluskort.dk med det formål at forbedre din onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed sparer du tid, da du ikke hver gang skal angive de samme oplysninger, når du besøger hjemmesiden næste gang.

 

5.3 Hvor længe opbevares cookies?
Cookies sletter sig selv efter varierende perioder, men opdateres automatisk, når du besøger vores hjemmeside igen. Oplysninger om din onlineadfærd, herunder cookies, vil blive slettet i forskellige intervaller, hvilket er beskrevet nærmere i cookiedeklarationen nedenfor.

 

5.4 Tredjepartscookies
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden anvender vi cookies fra visse tredjeparter. Formålene er udarbejdelse af statistikker og analyse af onlineadfærd. Tredjeparterne placerer cookiers på din computer og udarbejder statistikkerne mv. på vores vegne. Tredjeparterne fremgår af cookiedeklarationen nedenfor.

 

5.5 Cookiedeklaration
Cookiedeklaration er leveret af Cookie Information - se formål og senest opdateret nederst på siden.

 

5.6 Fravalg af cookies
Du kan altid afvise eller fravælge placering af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser.

 

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du foretager fravalg vil der være mange funktioner og services på vores hjemmeside, som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på de relevante link med vejledning i at fravælge cookies:

 

Guide - Google Chrome
Guide - Edge
Guide - Safari
Guide - Explorer
• Guide - Firefox

 

Bemærk venligst, at du skal slette cookies i alle dine browsere, såfremt du bruger mere end en browser.
Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten. Vi påtager os derfor ikke ansvar herfor, hvis disse ikke fungerer efter hensigten.

 

6. DINE RETTIGHEDER
Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor beskrevne rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning vedrørende de registreredes rettigheder. Nærmere oplysninger om dine rettigheder findes her.

 

• Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage en række yderligere oplysninger.

 

• Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
Har du ønsket målretning af indhold, gælder retten til berigtigelse naturligvis også for dig, men du skal være opmærksom på, at det som sådan ikke er muligt for os at ændre den adfærdsdata, som allerede er indsamlet og anvendt til at målrette vores indhold på hjemmesiden, i appen og i vores nyhedsbreve. Vi kan dog til enhver tid markere den adfærdsdata, som du - uanset årsag - måtte mene ikke er retvisende, hvorefter du ikke længere vil indgå i det pågældende segment, og den fremadrettede målretning af indhold ikke vil være baseret herpå.

 

• Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage. Retten til sletning gælder tilsvarende for personoplysninger, der er indsamlet og behandles med henblik på målretning af indhold.

 

• Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

 

• Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt (dataportabilitet).

 

• Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

 

• Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

 

• Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis med henblik på målrettet markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

 

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, eller hvis du ønsker at trække et tidligere afgivet samtykke tilbage, er du velkommen til at kontakte os på info@pluskort.dk.

 

7. HENVENDELSER OG KLAGE
Har du spørgsmål angående denne Privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram på info@pluskort.dk.

 

Er du uenig med den måde, hvorpå Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Data-tilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/. Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger, således at vi kan forsøge at nå til enighed.

 

8. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

 

Dato for seneste ændring af denne Privatlivspolitik: 4. marts 2024