Privatlivs og cookiepolitik

1.    OM FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAMS PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Denne privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan Fagbevægelsens Fordelsprogram A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup, cvr.nr. 27986080 ("Fagbevægelsens Fordelsprogram"), indsamler og anvender dine personoplysninger som led i dit medlemskab af Fagbevægelsens Fordelsprogram via dit PlusKort, vores mobilapplikation og nyhedsbreve og på vores hjemmeside www.pluskort.dk.

2.    FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger sker til det formål at oprette og administrere et PlusKort-medlemskab til dig, så du kan benytte dig af de fordele og rabatter, som vores samarbejdspartnere tilbyder, herunder ved at give dig et overblik over foretagne køb og modtagne rabatter hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere. 

Fagbevægelsens Fordelsprogram bruger også dine personoplysninger til generelle analyser og statistik, herunder undersøgelser, bl.a. baseret på samkøring af data, af forskellige mønstre i medlemmers skift af fagforbund samt af anvendelsen af medlemskortet for at udvikle og forbedre vores ordning og dertilhørende fordele og rabatter. For at målrette vores nyhedsbrevene, forbedre din kundeoplevelse og optimere vores produkter indsamler og sammenholder vi oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer på vores forskellige kanaler, herunder hjemmeside og mobilapplikation.   

3.    INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram indsamler personoplysninger om dig på bl.a. følgende måder:

 • Når vi udveksler dine personoplysninger i forbindelse med valideringer af dit medlemskab af PlusKort forud for dine køb, bestillinger m.v. hos vores samarbejdspartnere;
 • Når du selv henvender dig, telefonisk eller via e-mail, til os med eventuelle spørgsmål om dit medlemskab af PlusKort mv.;
 • Når du anvender vores mobilapplikation; 
 • Når du modtagernyhedsbreve og deltager i konkurrencer m.v. via vores hjemmeside eller på anden måde;
 • Når du klikker rundt på vores hjemmeside, hvis du har accepteret vores brug af cookies. 

 

4.    HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER FAGBEVÆGELSENS FORDELSPROGRAM OM DIG

De personoplysninger, som Fagbevægelsens Fordelsprogram indsamler og behandler om dig, er følgende:

 • Navn, bopæl og kontaktoplysninger;
 • Fødselsdato, CPR-nummer og oplysninger via NemID;
 • Oplysninger om familieforhold, i det omfang fordelene eller rabatterne dækker både medlemmet og dennes nærmeste eller hele medlemmets husstand;
 • Navnet på dit fagforbund, som giver dig retten til medlemskab af PlusKort;
 • Medlemskortnummer og øvrige kortdata;
 • Verifikationsoplysninger, som kan vedrøre identitet på de til PlusKort-ordningen tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af, og benyttelse af rabatter og størrelsen af køb mv. hos vores samarbejdspartnere;
 • I visse tilfælde oplysninger om foretagne køb via medlemskortet hos Fagbevægelsens Fordelsprograms samarbejdspartnere, herunder købsgenstand, købspris, rabat, leverandøridentitet mv.;
 • Din onlineadfærd i mobilapplikationen og på vores hjemmeside, herunder dine præferencer, samt oplysning om din IP-adresse, internetbrowser og lignende af betydning for dit onlinebesøg.  

 

5.    RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram kan behandle dine personoplysninger, hvis du har afgivet dit udtrykkelige samtykke hertil, f.eks. ved brug af vores mobilapplikation, hvor du blandt andet benytter NemID til at identificere dig, og ved accept af cookies på vores hjemmeside. F.eks. er oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold nødvendigt at behandle, fordi rabatter og fordele via PlusKorts samarbejdspartnere kræver medlemskab af en af de fagforbund, som er omfattet af PlusKort-ordningen. 

I visse tilfælde kan Fagbevægelsens Fordelsprogram være underlagt en lovforpligtelse til at behandle dine personoplysninger, f.eks. ved videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder. 

Herudover kan Fagbevægelsens Fordelsprogram også behandle dine personoplysninger for at forfølge en legitim interesse, i det omfang en sådan interesse vurderes at gå forud for din interesse i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger. En legitim interesse for Fagbevægelsens Fordelsprogramvil bl.a. være optimering af vores ordning, validering af medlemskab, forbedring af vores hjemmeside, målretning af markedsføringsmateriale, fremsendelse af nyhedsbreve, når du har anmodet om at modtage disse og besvarelse af dine henvendelser. 

6.    MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Udvekslingen af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning. Fagbevægelsens Fordelsprogram udveksler dine personoplysninger med følgende modtagere:

 • Dit fagforbund, som er omfattet af PlusKort-ordningen, i det omfang dette er nødvendigt for administration af ordningen. 
 • Samarbejdspartnere, som er omfattet af PlusKort-ordningen, når det er nødvendigt i forhold til dit produktkøb. Hovedsagelig er de eneste oplysninger, som udveksles med vores samarbejdspartnere en bekræftelse på, at du er omfattet af PlusKort og dermed har ret til rabatten mv. hos den pågældende. Få andre samarbejdspartnere har behov for yderligere oplysninger, f.eks. for at kunne administrere din medlemskortkredit. Du kan se, hvem vores samarbejdspartnere er her
 • Underleverandører, som Fagbevægelsens Fordelsprogram har godkendt til varetagelse af dele af PlusKort-ordningens administration, f.eks. hostingudbyder for vores hjemmeside.
 • Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning. 

 

7.    OVERFØRSEL TIL TREDJELAND 

I visse tilfælde kan dine personoplysninger overføres til tredjelande uden for EU/EØS. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med et samarbejde med en virksomhed etableret i et tredjeland f.eks. USA. 

Fagbevægelsens Fordelsprogram sikrer, at overførsel af personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis overførslen baseres på en overførselsmekaniske efter databeskyttelsesforordningens artikel 46, træffer Fagbevægelsens Fordelsprogram nødvendige forudgående foranstaltninger til sikring af, at de personoplysninger, som overføres til et tredjeland, beskyttes på et niveau, der i det væsentlige tilsvarer beskyttelsesniveauet i EU. 

Beskyttelsen opnås ved etablering af et passende overførselsgrundlag så som EU-kommissionens standardkontrakter og, i det omfang det måtte vise sig nødvendigt, implementering af tilstrækkeligt effektive supplerende sikkerhedsforanstaltninger. Kopi af det relevante overførselsgrundlag fås ved at kontakte Fagbevægelsens Fordelsprogram via de anførte kontaktoplysninger nedenfor. 

8.    OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine medlems- og kontaktoplysninger vil blive bevaret i op til 12 måneder efter ophør af dit medlemskab i PlusKort, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag. Visse oplysnin-ger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager, evt. i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført.  

Har du anvendt vores mobilapplikation, vil dine muligheder i denne tilsvarende ophøre, men du bør selv slette selve mobilapplikationen, som du tidligere har installeret på dit udstyr. 

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev og vælger ikke at afmelde dette, vil vi dog fortsat opbevare dine kontaktoplysninger og oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer for at kunne fortsætte med at sende dig vores nyhedsbreve, men alle dine øvrige oplysninger, herunder bl.a. dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om tidligere produktkøb, vil blive slettet. Vil du afmeldes vores nyhedsbrev, kan du gøre dette via linket i bunden af hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte kundeservice på tlf. 70 10 20 60 på hverdage mellem 9 og 16.

Øvrige oplysninger, herunder oplysninger om din anvendelse af rabatter og leverandøridentitet, vil blive slettet løben-de efter fastlagte rutiner og i udgangspunktet hvert 2. år. Cookies vil blive slettet efter senest 1 år, afhængigt af typen af cookie.

9.    BRUG AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN 

9.1    Hvad er en cookie?

Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemme-siden husker dig næste gang, du besøger den. 

Der findes 2 typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. PlusKorts hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies.

9.2    Formålet med cookies 

Der anvendes cookies på www.pluskort.dk med det formål at forbedre dine onlineoplevelse, blive klogere på de be-søgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed sparer du tid, da du ikke hver gang skal angive de samme oplysninger, når du besøger hjemmesiden næste gang. 

9.3    Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Vi anbefaler derfor, at du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside. 

Du kan altid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser du benytter. Se under ”hjælp” i din browser. Eller brug evt. nedenstående link, der omfatter populære browsere.* Bemærk: Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten – Ingen former for ansvar kan gøres gældende over for os, hvis de er urigtige.

9.4    Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden www.pluskort.dk anvender Fagbevægelsens Fordelsprogram cookies fra visse tredjeparter. Der føres således statistik via Google Analytics over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere der anvendes mest. Google indsamler statistikken og indsætter tekstfilen på din computer på vegne af Fagbevægelsens Fordelsprogram. 

10.    DINE RETTIGHEDER

Fagbevægelsens Fordelsprogram har iværksat en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret, da dette har en høj prioritet for os. I forbin-delse med vores behandling af dine personoplysninger kan du gøre brug af følgende rettigheder:

 • retten til indsigt i dine personoplysninger;
 • retten berigtigelse af dine personoplysninger;
 • retten til sletning af dine personoplysninger, hvis visse betingelser er opfyldt;
 • retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser er opfyldt; og
 • retten til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med benyttelsen af vores mobilapplikation, kan på du ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke, hvorefter behandlingen vil ophøre. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din tilbagekaldelse af samtykket ikke vedrører den behandling af dine per-sonoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagekaldelse. 

11.    HENVENDELSER OG KLAGE

Har du spørgsmål angående Fagbevægelsens Fordelsprograms behandling af dine personoplysninger, eller er du uenig i den måde, som Fagbevægelsens Fordelsprogram behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte kundeservice på telefon 70 10 20 60 eller på e-mail info@pluskort.dk.     

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemme-side: www.datatilsynet.dk.

12.    ÆNDRINGER

Fagbevægelsens Fordelsprogram forbeholder sig ret til at foretage ændringer af og opdatere denne privatlivs- og cookiepolitik uden forudgående varsel, bl.a. når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. 

Dato for seneste ændring af privatlivs- og cookiepolitikken: 16. september 2021

Husk rabatten hos bl.a.